BẾP GA ĐÔI TEKA 40232007

Giá: 10.945.000 VNĐ

Giá KM : 8.157.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP GA 3 VÙNG NẤU TEKA 40212020

Giá: 10.549.000 VNĐ

Giá KM : 7.837.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 26%
BẾP GA 3 VÙNG NẤU TEKA 40215002

Giá: 17.699.000 VNĐ

Giá KM : 13.237.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
Bếp ga 4 vùng nấu Teka 40218010

Giá: 13.629.000 VNĐ

Giá KM : 10.197.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP ĐIỆN 2 VÙNG NẤU TEKA 40240214

Giá: 9.449.000 VNĐ

Giá KM : 7.037.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 26%
BẾP ĐIỆN 3 VÙNG NẤU TEKA 40239034

Giá: 10.549.000 VNĐ

Giá KM : 7.897.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP ĐIỆN 4 VÙNG NẤU TEKA 40239042

Giá: 11.550.000 VNĐ

Giá KM : 8.627.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP ĐIỆN 3 VÙNG NẤU TEKA 40239012

Giá: 14.399.000 VNĐ

Giá KM : 10.737.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP ĐIỆN 4 VÙNG NẤU TEKA 40239022

Giá: 15.290.000 VNĐ

Giá KM : 11.427.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP ĐIỆN 3 VÙNG NẤU TEKA 10210004

Giá: 20.449.000 VNĐ

Giá KM : 15.317.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%