LÕI SỐ 1 SMAX DUO 1 BẢO VỆ KÉP DUO PRO

Giá: 180.000 VNĐ

Giá KM : 167.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 7%
Máy lọc không khí Karofi KAP-317

Giá: 9.420.000 VNĐ

Giá KM : 8.007.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Máy lọc không khí Karofi KAP-M217

Giá: 5.660.000 VNĐ

Giá KM : 4.807.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Máy lọc không khí Karofi KAP-115

Giá: 4.910.000 VNĐ

Giá KM : 4.167.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Máy lọc không khí Karofi KAP-E114

Giá: 2.940.000 VNĐ

Giá KM : 2.487.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Máy lọc không khí mini KAP-C123

Giá: 1.219.000 VNĐ

Giá KM : 1.027.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%
Máy lọc không khí mini KAP-C113

Giá: 1.349.000 VNĐ

Giá KM : 1.137.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%
Máy lọc không khí mini KAP-C115

Giá: 1.729.000 VNĐ

Giá KM : 1.457.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%
Máy lọc không khí đeo cổ KAP-P101

Giá: 899.000 VNĐ

Giá KM : 757.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%