Tủ đồ khô 6 tầng Cucina – Dolce 548.65.052

8,387,000