HỆ GIÁ KHO 2 TẦNG INOX HỘP CÁNH MỞ EUROGOLD C040245