Thùng rác gắn cánh Cucina – Viola 502.24.002

697,000