Lõi số 2/3 – Lõi CTO GAC

147.000 

CALL 083 250 8889 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN – CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

Loại bỏ Clo, Clorine và một số chất hữu cơ dư thừa

Lưu lượng tối đa: 100 L/H

Thời gian sử dụng: 06 – 09 tháng