Thân khóa lưỡi gà chốt chết 55/72, 316, màu inox mờ 911.25.402

437,000