Thân khóa chốt chết 316 , màu inox mờ 911.22.386

367,000