Tay nắm kéo chữ H 316, 600mm 903.01.843

2,127,000