Tay nắm kéo dạng vuông 316, 1100mm 903.02.030

2,037,000