Tay nắm gạt nắp chụp vuông Techna 901.79.874

1.487.000