Tay nắm gạt nắp chụp vuông Techna màu đen mờ 901.79.714