Tay nắm gạt nắp chụp tròn Blade màu vàng PVD 901.79.873