Tay nắm gạt nắp chụp tròn Dune màu vàng PVD 901.79.869

3.527.000