Tay nắm gạt nắp chụp tròn Giava màu vàng PVD 901.79.734