Tay nắm gạt nắp chụp tròn Giava màu đen mờ 901.79.710