Tay nắm gạt nắp chụp tròn Giava màu đen mờ 901.79.710

2.527.000