Tay nắm gạt nắp chụp tròn kiểu G 499.62.672

277.000