Tay nắm cửa chính đế dài Round – Hafele mở phải 903.99.320