SEN CÂY ĐIỀU NHIỆT INTENSITY 495.60.101

8.797.000