PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TRÙM NGOÀI HAFELE 50VF 400.51.120