LÒ NƯỚNG ĐIỆN HAFELE HO-F38A 538.01.210

2,797,000