Bộ khóa tay nắm cửa đi màu đồng bóng 489.10.187

487,000