Bộ tay nắm cửa dạng tròn cửa Toilet 489.93.135

227,000