Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu cong 499.63.802

857.000