Kẹp kính 90 độ tường-kính phòng tắm không có bas 499.05.816

177.000