HỆ GIÁ KHO 2 TẦNG INOX HỘP CÁNH MỞ EUROGOLD M040260