GIỎ ĐỂ ĐỒ GẤP, RAY GIẢM CHẤN,GIÁ MÂY EUROGOLD EUA2190