Giá bát nâng hạ Cucina 700mm 504.76.215

4,717,000