Giá bát nâng hạ Cucina 900mm 504.76.218

4,847,000