Giá bát nâng hạ Cucina 600mm 504.76.214

4,657,000