Giá bát nâng hạ Cucina 900mm 504.76.208

4,907,000