Giá bát nâng hạ Cucina 600mm 504.76.204

4,717,000