Giá bát nâng hạ Cucina 600mm 504.76.134

5,467,000