Giá bát nâng hạ Cucina 700mm 504.76.005

5,537,000