Giá bát cố định Cucina 600mm 544.40.004

1,567,000