Chậu đá Blancozia 8S màu xám 565.76.959

11,277,000