Chậu đá Blancozia 9 màu vàng 567.68.649

10.077.000