Chậu đá Blancozia 8S màu vàng 565.76.659

11,277,000