Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu Oval 499.63.801

837.000