Bộ khóa tay nắm cửa đi màu niken mờ 489.10.186

507,000