BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP NHANH CONG 1/2 EUROGOLD H1002