BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP NHANH CONG 3/4 EUROGOLD H1003