Bản lề cửa phòng tắm 90 độ tường – kính 499.05.804