Bản lề cửa phòng tắm (kính – kính) 135 độ 499.05.806