Bản lề cửa phòng tắm (kính – kính) 180 độ 499.05.807