BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP THƯỜNG CONG 1/2 EUROGOLD HD2