Bản lề cửa phòng tắm (kính – kính) 90 độ 499.05.805

917.000