BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP THƯỜNG CONG 3/4 EUROGOLD HD3