Bản lề lá 4 vòng bi 127 x 89 x 3 mm màu đen

197,000