Thùng rác đơn, 15 lít, Hailo Mono, model 3515-01 Inox

2.477.000